Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

TREBALL ALS BARRIS 2013

El Servei d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el Projecte "Treball als barris", dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional. Amb l’objectiu d’estimular-hi la creació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, el Projecte “Treball als barris” dÓna suport a projectes de caràcter integrat en el marc d’un Pla d’execució anual que pot contenir fins a 4 programes i 7 tipus d’acció diferents de promoció de l’ocupació i desenvolupament local.

 

La Carta de serveis a disposició de les entitats beneficiàries, per a la convocatòria d’enguany, s'adreça a tots els ajuntaments que tinguin aprovat el seu projecte d’Intervenció Integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, sense tenir en compte l’any de la seva aprovació.

 

Aquest any consta dels programes i tipus d’acció següents:

 

Programa 2: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
Programa 4: Programes de qualificació professional i les cases d’oficis dels programes mixtos de formació i treball.
Programa 5: Programa d’experienciació laboral.
Programa 6: Programes de desenvolupament local: tipus d’acció 6.1: contractació de personal directiu o tècnic del projecte ocupacional i de desenvolupament local.

Documentació

• Guia de prescripcions tècniques "Treball als barris" 2013
• Perfil del personal directiu o tècnic del projecte ocupacional i de desenvolupament local
• Llistat de barris

Impresos

  • G146NPTB-045 - Imprès de sol·licitud  de  subvenció en el marc del Projecte "Treball als barris 2013" 
  • G146NPTB-003 - Declaració de documentació ja presentada
  • G146NPTB-005 - Declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe
  • G146NPTB-010 - Declaració de comptabilitat separada  
  • G146NPTB-004 - Declaració de contractació de pòlissa d’assegurança per a accions formatives
  • G146NPTB-007 - Document de designació formal de personal propi al projecte
  • Certificat emès per l’òrgan competent on constin els criteris de càlcul utilitzats per a la imputació a prorrata per a despeses materials i subministraments
  • G146NPTB-008- Imprès fase d’inici: certificat d'inici del Pla d'execució anual 

Beneficiaris

A la convocatòria 2013 del Projecte “Treball als barris” es poden presentar tots els ajuntaments que tenen aprovat el projecte d’intervenció integral, en qualsevol de les convocatòries de la Llei de barris.

Finançament

23.820.568,13 euros
Cofinançament del Fons Social Europeu

Data límit de presentació de sol·licituds

Fins al 17 de novembre de 2013

Normativa

• Ordre EMO/269/2013, de 24 d'octubre,  de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
• Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.
• Ordre EMO/375/2012, de 16 de novembre, de modiicació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.

Contacte

Si voleu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: barris.soc@gencat.cat