Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Convocatòries 2015

Resolució TSF/1746/2016, d'11 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals durant l'any 2015.

Resolució TSF/1306/2016, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació.

Resolució TSF/1129/2016, de 26 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions públiques concedides pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2015.

Resolució TSF/945/2016, de 5 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Resolució TSF/879/2016, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació, dins del programa de formació amb compromís de contractació, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015.

Resolució TSF/880/2016, de 4 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a empreses, dins de la línia 1 del programa Forma i Insereix, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015.

Resolució TSF/773/2016, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2015.

Resolució TSF/755/2016, de 16 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Resolució TSF/715/2016, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, per a l'any 2015.

Resolució TSF/716/2016, de 9 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, per a l'any 2015.

Resolució TSF/578/2016, de 29 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions públiques concedides pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015.

Ordre TSF/34/2016, de 19 de febrer, de modificació de l'Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la Línia Emprèn 2015 (DOGC núm. 6921, de 27.7.2015)

Resolució TSF/362/2016, de 8 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, per a l'any 2015.

Resolució TSF/363/2016, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.

Resolució TSF/299/2016, de 29 de gener, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l'ocupació, per a l'any 2015.

Resolució TSF/228/2016, de 19 de gener, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització dels Programes Integrals, l'any 201

Ordre EMO/369/2015, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per compensar la despesa de les pràctiques en empreses de les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, en el marc del programa d'Experiències Professionals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/364/2015, de 18 de desembre, de modificació i ampliació de l'import màxim de l'Ordre EMO/103/2015, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015)

Ordre EMO/365/2015, de 14 de desembre, de modificació de l'Ordre EMO/336/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure l'emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del Programa de garantia juvenil a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6991, de 5.11.2015)

Resolució EMO/2925/2015, de 18 de desembre, per la qual es fa pública la primera ampliació de l'import màxim que preveu l'Ordre EMO/51/2015, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import per a l'any 2015 (DOGC núm. 6837, de 24.3.2015)

Ordre EMO/361/2015, de 10 de desembre, de modificació de l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de garantia juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016 (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015)

Resolució EMO/2839/2015, de 26 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avaluació de les persones joves que han realitzat pràctiques no laborals amb compromís de contractació regulades al Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, per a l'any 2015.

Resolució EMO/2724/2015, de 26 de novembre, per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la concessió de les subvencions que preveu l'Ordre EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6907, de 7.7.2015)

Resolució EMO/2673/2015, de 20 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015)

Resolució EMO/2636/2015, de 16 de novembre, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu l'Ordre EMO/312/2015, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6974, de 13.10.2015)

Resolució EMO/2673/2015, de 20 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes per l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015)

Ordre EMO/336/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure l'emprenedoria entre el col·lectiu de joves en el marc del Programa de garantia juvenil a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Correcció d'errades a l'Ordre EMO/332/2015, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del programa TLN Mobilicat i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6987, de 30.10.2015)

Ordre EMO/332/2015, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa TLN Mobilicat i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/315/2015, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/311/2015, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball, s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2016.

Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.

Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015).

Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i s’obre la convocatòria pel col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016.

Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, de modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per a l'any 2016.

Ordre EMO/243/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015.

Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades a administracions locals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/228/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol, per la qual s'amplien els terminis d'execució del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, que preveu l'article 6 de l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny.

Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2015.

Resolució EMO/1559/2015, de 3 de juliol, per la qual es modifica l'import màxim per a l'exercici 2015 destinat a la concessió de subvencions per a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Ordre EMO/203/2015, d'1 de juliol, per la qual es modifiquen les bases de l'Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s'obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015.

Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/199/2015, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/196/2015, de 22 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avaluació de les persones joves que han realitzat pràctiques no laborals amb compromís de contractació regulades al Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Resolució EMO/1461/2015, de 26 de juny, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu la Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s'obre la convocatòria per a l'any 2015

Resolució EMO/1001/2015, de 13 de maig, d'ampliació de l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu la Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Resolució EMO/758/2015, de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

Resolució EMO/744/2015, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.

Ordre EMO/103/2015, de 22 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/75/2015, de 7 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

Ordre EMO/54/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Ordre EMO/51/2015, de 19 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2015.