Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Missió i Objectius

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels Fons Estructurals i d’Inversió de la Unió Europea que es va crear per reduir les diferències en la prosperitat i el nivell de vida entre les diferents regions i els estats membres de la UE i, per tant, té la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

El Fons Social Europeu es dedica a promoure l’increment dels nivells d’ocupació com també la qualitat de l’ocupació; millorar l’accés al mercat laboral; fomentar la mobilitat geogràfica i professional de les persones treballadores, i facilitar la seva adaptació als canvis productius per garantir un desenvolupament sostenible. També es proposa elevar els nivells educatius i de formació, donar suport als joves en el procés de transició entre l’educació i l’ocupació, lluitar contra la pobresa, propiciar la inclusió social i fomentar la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

L’FSE cofinança intervencions que estan subvencionades amb fons nacionals públics i privats. L’estratègia de l’FSE i el seu pressupost es negocien i decideixen en el si del Consell de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Partint d’aquesta base, els estats membres planifiquen programes operatius (PO) de set anys de durada que aprova la Comissió Europea.

L’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador, de març de 2010, va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia. Es tractava de superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.

Així, en l’àmbit de l’ocupació, l’Estratègia 2020 va fixar com a objectiu aconseguir ocupació per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. O bé, en matèria d’educació, assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10%. Pel que fa a la lluita contra la pobresa, l’objectiu és reduir en un 25% el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa.

El programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius.

El SOC és l’organisme intermedi de l’FSE a Catalunya, és a dir, és el responsable de la gestió i l’execució dels recursos FSE i, concretament per al període 2014-2020, ho és tant per al Programa Operatiu de Catalunya com per al 'Programa Operativo de Empleo Juvenil, d’àmbit estatal, pel que fa a les actuacions que es programen, financen i executen a Catalunya.

Per ampliar la informació podeu clicar aquí.

 

EN AQUEST WEB PARLEM DE:

ACTIC   Accions d'orientació   Accions d'orientació   Accions d'orientació   Accions d'orientació   Accions d'orientació   Acredita't   Actuacions XE@C   Actuacions XE@C   Actuacions XE@C   Agències de col·locació   Ajuts i subvencions   CV en línia   Centres d'innovació i formació ocupacional   Cercador d'especialitats formatives   Certificats de professionalitat   Col·laboració social   Contrat@   Contrat@   Convocatòries SOC   Entitats col·laboradores   Forma i Insereix   Forma i Insereix   Forma i Insereix   Forma i Insereix   Forma i Insereix   Forma i Insereix   Formació d'oferta   Formació d'oferta   Formació d'oferta   Joves per l'ocupació   Joves per l'ocupació   Legislació   Memòries del SOC   Memòries del SOC   Ocupació per a persones aturades llarga durada   Ocupació per a persones aturades llarga durada   Ocupació per a persones aturades llarga durada   Ocupació per a persones aturades llarga durada   Oficines de treball   Portal Feina Activa   Programes de desenvolupament local   Projectes singulars   Pràctiques no laborals per a joves   Pràctiques professionals a l'estranger: Eurodissea i Erasmus+   Renovació de la demanda   Treball a les 7 comarques   Treball a les 7 comarques   Treball a les 7 comarques   Treball als barris   Treball als barris   Treball als barris   Treballar a l'estranger - Xarxa Eures   Xarxa AODL   Xarxa Eures - processos de selecció   Xarxa Xe@c   Xarxa d'empreses amb compromís -XE@C