Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Pràctiques no laborals en empreses per a joves

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'any 2012, va posar en marxa un servei adreçat a les empreses per tal de que aquestes puguin oferir pràctiques no laborals a persones joves en situació d’atur, registrades a les oficines de treball del SOC, entre 18 i 25 anys i que disposin d’una nivell determinat de formació però sense experiència professional prèvia (o de durada inferior a 3 mesos) associada a aquesta formació.

L’objectiu de la mesura és dotar les persones joves amb qualificació d’experiència laboral per tal d’assolir la seva inserció laboral.

Les empreses signaran un conveni de col·laboració amb el SOC. 

Entitats beneficiàries

Empreses o grups empresarials del mercat ordinari de treball amb centres de treball a Catalunya.

Col·lectius destinataris

Persones treballadores en situació d’atur que compleixin tots els requisits següents:

 • Inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de Treball
 • Entre 18 i 25 anys
 • Amb titulació universitària, de formació professional (grau mig o superior), o del mateix nivell que la titulació de formació professional que sigui corresponent als ensenyaments de formació professional, artístics o esportiu, o un certificat de professionalitat
 • Amb menys de 3 mesos d’experiència laboral associada a la seva qualificació

Condicions de les pràctiques no laborals

La durada d’aquestes pràctiques és entre 3 i 9 mesos. L’empresa està obligada a pagar un mínim del 80% del IPREM mensual en concepte de beca de suport (per a l’any 2017 aquest 80% equival a 426,01 euros).

S’haurà de designar un tutor o tutora de les pràctiques.

Les pràctiques no laborals en empreses no suposaran, en cap cas, l’existència de relació laboral entre l’empresa i la persona que realitza aquestes pràctiques.

Vegeu la informació complerta en el següent apartat:

Documentació i impresos

 • Informació a empreses per a la realització de pràctiques no laborals en els seus centres de treball per part de persones joves desocupades
 • G146NIL-015 - Sol·licitud de subscripció de conveni de col·laboració
 • G146NIL-016 - Perfil professional i programa de pràctiques
 • G146NIL-017  - Acord entre empresa i jove per al desenvolupament de pràctiques no laborals
 • G146NIL-020 - Relació de persones candidates seleccionades
 • G146NIL-019 - Comunicació de baixa de jove i sol·licitud de noves persones candidates
 • G146NIL-018 - Certificat de pràctiques no laborals

Presentació de documentació

La sol·licitud de subscripció de conveni de col·laboració amb el SOC s’ha de presentar a l’Oficina de Treball que li pertoqui al centre de treball on es realitzaran les pràctiques.

Data límit de presentació de sol·licituds

No hi ha data límit.

Més informació

Normativa