Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

El SOC mitjançant aquesta convocatòria amb l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Documentació i impresos

Sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics.
 
Les administracions locals

- G146NJPR-001-00 Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Aquest document s'ha de presentar a través de la plataforma EACAT juntament amb la documentació annexa que s'hi adjunti (trobareu el servei i els tràmits disponibles per aquesta convocatòria al seu "Catàleg de tràmits")
 
Les entitats sense ànim de lucre:

 Tenen a la seva disposició el formulari de sol·licitud de subvenció a través de la plataforma de Canal Empresa a l'apartat "Tràmits i formularis".

- G146NJPR-002-00 Annex de dades específiques. Subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Les entitats sol·licitants han de presentar també, obligatòriament:

G146NIA-207 Declaració responsable sobre retribucions (imprès obligatori i signat digitalment)

I si és el primer cop que se sol·licita una subvenció, han transcorregut més de 5 anys, o bé s’han modificat les dades:
- F06027/F0651 Sol·licitud de transferència bancària

Guies

Guia de prescripcions tècniques: contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (actualitzada 22/02/2017)

Entitats beneficiàries

Els ajuntaments de Catalunya; els consells comarcals de Catalunya, i les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:
 
• Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
• estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
• acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional;
• complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

Termini de presentació de sol·licituds

 Des del 5 d’agost de 2016 fins al 15 de setembre de 2016. 

Pressupost

24.800.000 euros
 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 - 2020

Inici de les accions

Termini màxim per iniciar les actuacions és l'15 de novembre de 2016 (inclòs)

Termini de les accions

 El termini d'execució de les actuacions és de 6 mesos; els contractes han de finalitzar com a màxim el 14 de maig de 2017.

Normativa

  • Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
  • Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Contacte

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat