Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

PROGRAMES INTEGRALS - GARANTIA JUVENIL

Convocatòria 2015

 Els programes integrals s’emmarca en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea i es dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil.

En aquest context, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa la línia de subvencions dels programes integrals que s’adreça a les persones joves que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals. Així, l’objectiu és que aquests joves que no treballen, ni estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin realitzar un període de pràctiques en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o d'haver-se quedat en situació de desocupació.

Aquests programa ofereixwn, d'una banda, serveis d’orientació i tutorització, i de l'altra, formació i adquisició d’experiència professional. Així mateix, el programes integrals es desenvolupen en tres etapes diferents, les quals inclouen una o més accions. Aquestes etapes són:acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu

Documentació i impresos

Sol·licitud

Les entitats que no siguin de titularitat pública han de fer arribar  el formulari de sol·licitud, en format paper i per registre.

Les entitats locals i les seves entitats adscrites o vinculades ha de fer arribar  el formulari de sol·licitud mitjançant EACAT

Impresos

- G146NINTE-001 Formulari de sol·licitud i documents annexos
- G146NINTE-002 Pressupost detallat
G146NINTE-003 Declaracions responsables i autoritzacions
- G146NINTE-004 Declaració sobre retribucions
- G146NINTE-005 Document d'agrupació d'entitats
- G146NINTE-006 Document de cooperació d'agents
- G146NINTE-007 Model d'acord per part de les empreses
- G146NINTE-008 Model d'acceptació, reformulació o desistiment

Guies

Guia de sol·licitud Programes Integrals 2015 - Garantia Juvenil

Guia d'execució Programes integrals 2015 - Garantia Juvenil: Annex 1;Annex 1.1; Annexos 2 - 6; Annex: Incidentats Galileu

Manual per a la gestió de les accions de formació a mida en l'aplicació informàtica GIA - Programes integrals GJ

Indicadors

Indicadors mensuals (document per omplir)

Documents de suport

Sistema Nacional de la Garantía Juvenil. Manual de usuario solicitante, beneficiario de la GJ

Guía para activar el usuario 

Beneficiaris

A) Entitats
 
- Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre, amb experiència contrastada i demostrable en l’execució de projectes adreçats a persones joves que contemplin un caràcter transversal i integral d’actuacions adreçades als objectius de l'Ordre EMO/319/2015, i que siguin un referent en l’àmbit territorial en el qual incidirà el projecte. Aquesta experiència, que, com a mínim ha de ser de tres anys, s’ha de justificar en el moment de presentar la sol·licitud.

- Ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) han de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú. En el cas dels organismes vinculats hauran de justificar una experiència mínima de tres anys en projectes adreçats a joves en el moment de presentar la sol·licitud.

- Organitzacions sindicals i patronals amb una experiència mínima de tres anys demostrable en la gestió de projectes adreçats a persones joves, que s’haurà de justificar en el moment de fer la sol·licitud.
 
B) Agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixin per les entitats indicades a l’apartat A, juntament amb una o vàries de les entitats següents
 
- Centres de formació inscrits al registre de centres i entitats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i que no siguin centres que compleixin la tipologia d’entitat que determina el punt A. En els projectes que contemplin formació professionalitzadora, aquestes entitats participaran en el Programa Integral exclusivament en l’àmbit de les accions de formació.

- Qualsevol altra entitat o empresa que realitzi una activitat necessària per  dur a terme el projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte; participarà en el Programa exclusivament en l’àmbit de les accions que dugui a terme. 

Persones destinatàries

Persones joves inscrites al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la Resolució positiva prèvia d'incorporació al programa, que compleixin els requisits següents:

    • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
    • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
    • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
    • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

Pressupost

19.000.000 euros

 Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 - FSE

Termini de presentació de les sol·licitus

7 de novembre de 2015

Inici dels projectes/accions

Les entitats que resultin beneficiàries de l'atorgament, hauran d’iniciar el projecte a partir de la data de notificació de la Resolució d’atorgament, i com a màxim el 30 de desembre de 2015.

Termini dels projectes/accions

Totes les accions hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Normativa

  • Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Contacte

Àrea d'Ocupació Juvenil del SOC, bústia de contacte integrals.gj.soc@gencat.cat

Més informació

 Preguntes més freqüents. Programes integrals 2015 (Data d'actualització: 6/04/2017)