Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programa de formació amb compromís de contractació

Convocatòria 2015

El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Formació amb Compromís de Contractació, subvencions per a les entitats i els centres de formació inscrits/acreditats al Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per dur a terme accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació quan es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% de l’alumnat atorgat, i que aquest alumnat contractat finalitzi la formació objecte de la subvenció (o assistit almenys al 75%de l’acció formativa) i que cobreixi un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

El programa Formació amb Compromís de Contractació (FCC) s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Documentació i impresos

Impresos adjunts a la sol·licitud G146NFO-351

• G146NFO-207 Informe motivat del projecte formatiu de la subvenció
• G146NFO-352  Declaracions responsables dels membres associats/agrupats a l’entitat sol·licitant
• G146NFO-354  Acord de col·laboració per a accions formatives per a entitats associades/agrupades
• G146NFO-353 Acció sol·licitada no mecanitzada (en el cas que la sol·licitud no estigui mecanitzada mitjançant el sistema informàtic del SOC)

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

En funció dels casos específics, també s'han d'adjuntar els documents que figuren en l'apartat V "Documentació annexa a aquesta sol·licitud" G146NFO-351 

Documents i guies

Guia per a la gestió d’accions de formació per a l’ocupació, convocatòria Formació amb Compromís de Contractació (any 2015)

Guia per a la justificació d’accions de formació per a l’ocupació amb compromís de contractació (any 2015)

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents: els centres i entitats de formació, inscrits al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es comprometin a inserir en empreses com a mínim al 60% dels alumnes participants.

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol•licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a l’oficina de treball. En aquest sentit, l’empresa que realitzi la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball.

Pressupost  

3.000.000 euros 
Conferència Sectorial del Ministeri d'Ocupació i Assumptes Socials

Data límit de presentació de sol·licituds 

Des del 6 de juny de 2015 fins al 17 de juny de 2015, inclòs. 

Inici dels projectes/accions

Màxim el 31 de desembre de 2015

Termini dels projectes/accions

Les accions formatives que obtinguin subvenció han de començar, un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, abans del 31 de desembre de 2015 i acabar com a màxim el 30 de setembre de 2016. 

Normativa

  • Ordre 163/2015, de 27 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Aquesta Ordre inclou una relació de la resta de la normativa aplicable per a la realització i justificació de les accions subvencionables.

Més informació

Contacte

Bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat

Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte.
L'horari d'atenció de la bústia és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Les consultes i les peticions rebudes més tard d'aquest horari s'atendran l'endemà.