Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

FORMA I INSEREIX

Convocatòria 2015

El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, subvencions per a empreses per a dur a terme accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació. El programa Forma i Insereix s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Documentació i impresos

Impresos adjunts a la sol·licitud G146NFO-357

G146NFO-359 Informe motivat del projecte formatiu de la subvenció
G146NFO-358  Declaracions responsables dels membres associats/agrupats a l’entitat sol·licitant
G146NFO-361  Acord de col·laboració per a accions formatives per a entitats associades/agrupades
G146NFO-360  Acció sol·licitada no mecanitzada (en el cas que la sol·licitud no estigui mecanitzada mitjançant el sistema informàtic del SOC)

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

En funció dels casos específics, també s'han d'adjuntar els documents que figuren en l'apartat V "Documentació annexa a aquesta sol·licitud" G146NFO-357 

Guia

Guia per a la gestió d’accions de formació per a l’ocupació Forma i Insereix any 2015

Guia per a la justificació d’accions de formació per a l’ocupació Forma i Insereix any 2015

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents:
Empreses, associacions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya que es comprometin a contractar com a mínim el 60% de l'alumnat atorgat, els quals han de realitzar almenys el 75% de l'especialitat o itinerari formatiu subvencionat.

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol·licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a les oficines de treball.
En aquest sentit, l’empresa que realitzi la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball. 

Pressupost  

1.000.000 euros
Ministeri d'Ocupació i Segurertat Social - CS

Data límit de presentació de sol·licituds 

Des del 10 de juliol de 2015 fins al 31 d’octubre de 2015, inclòs.

Inici dels projectes/accions

Màxim el 30 de desembre de 2015

Termini dels projectes/accions

Les accions formatives que obtinguin subvenció han de començar, un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, i sempre abans del 30 de desembre de 2015, i acabar com a màxim el 31 d’octubre de 2016.

Normativa

  • Ordre EMO/203/2015, d'1 de juliol, per la qual es modifiquen les bases de l'Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s'obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015.

Aquesta Ordre inclou una relació de la resta de la normativa aplicable per a la realització i justificació de les accions subvencionables.Ordre EMO/XXX/2014, de 13 de juny,

Més informació

Contacte

Bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat

Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte. L'horari d'atenció de la bústia és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Les consultes i les peticions rebudes més tard d'aquest horari s'atendran l'endemà.