Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

ACCIONS D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LA XARXA D’ORIENTACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Convocatòria 2014

En el marc del programa d’orientació i acompanyament a la inserció es duen a terme actuacions que, mitjançant la informació, orientació i/o motivació, possibiliten la millora de la posició en el mercat de treball de les persones demandants d’ocupació i faciliten la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació.

Aquestes actuacions inclouen serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, la millora de les competències personals i la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral.

Documentació i impresos

Guia de sol·licitud de programa d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció 2014

G146NOP-093 Sol·licitud programa d'orientació 2014

Full de domiciliació bancària

Documents de gestió

Procedimentsde gestió Programa d'orientació i acompanyament a la inserció
Manual alta GIA del personal tècnic
Manual d'instruccions GIA Agenda personal tècnic

Guia i impresos de justificació

Guia per a la justificació econòmica de les accionsd’orientació i acompanyament a la inserció 2014

- G146NOP-154 Justificació del programa orientació 2014
- G146NOP-155 Declaració de la documentació original
- G146NOP-156 Declaració de finalització de les actuacionS
- G146NOP-157 Guia d'ajut per a l'emplenament justificació econòmica 2014

Beneficiaris de la subvenció

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre. 

Persones destinatàries

Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pressupost

5.039.500 euros

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social - Cofinançament del Fons Social Europeu

Data límit de presentació de sol·licituds

15 de setembre de 2014

Inici dels projectes/accions

Les accions subvencionables s’hauran d’iniciar com a màxim el 31 de desembre de 2014, prèvia presentació de la documentació prevista a la base 14 de l'Ordre EMO/235/2014, de 28 de juliol.

Normativa

Ordre EMO/235/2014, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Contacte

Bústia de consulta: orienta.soc@gencat.cat