Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

FORMA I INSEREIX

Convocatòria 2014

El Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, subvencions per a empreses i centres de formació públics i privats per realitzar accions de formació per a l'ocupació amb la modalitat de compromís de contractació o inserció. El programa Forma i Insereix (F&I) s’emmarca dins la formació per a l'ocupació adreçada prioritàriament a persones desocupades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents:

- Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, les seves associacions, gremis i altres entitats que es comprometin a contractar com a mínim al 60% dels alumnes participants.

- Els centres i entitats de formació públics o privats, inscrits al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que es comprometin a inserir en empreses com a mínim al 60% dels alumnes participants.

Documentació i impresos

Impresos adjunts a la sol·licitud

  • G146NFO-207 Informe motivat del projecte formatiu de la subvenció
  • G146NFO-274 Memòria d’activitat de l’empresa (en el cas d’empresa nova o amb canvi d’activitat)
  • G146NFO-323 Declaracions responsables de l’entitat de formació subcontractada
  • G146NFO-325 Sol·licitud de subvenció per a accions formatives de la convocatòria (línia 1 i 2) 
  • G146NFO-326 Declaracions responsables per entitats agremiades, vinculades o associades 
  • G146NFO-335 Detall de l’acció formativa sol·licitada (en el cas que la sol·licitud no estigui mecanitzada mitjançant el sistema informàtic del SOC)

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

En funció dels casos específics, també s'han d'adjuntar els documents que figuren en l'apartat V "Documentació annexa a aquesta sol·licitud" (G146NFO-325

Documents i guies

Guia per a la gestió d’accions de formació per a l’ocupació, convocatòria Forma i Insereix any 2014

Guia per a la justificació de les accions de formació per a l’ocupació, convocatòria Forma i Insereix any 2014

Persones destinatàries

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol·licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a l’oficina de treball. 

En aquest sentit, l’empresa que realitzi la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball. 

Data límit de presentació de sol·licituds 

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC fins al 31 d’octubre de 2014, inclòs. 

Inici dels projectes/accions

Màxim el 30 de desembre de 2014

Termini dels projectes/accions

Les accions formatives que obtinguin subvenció han de començar, un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, abans del 30 de desembre de 2014 i acabar com a màxim el 31 de juliol de 2015.

Finançament  

4.000.000 euros
Fons Social Europeu. PO 2014-2020

Normativa

  • Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2014 (FI 2014).

Aquesta Ordre inclou una relació de la resta de la normativa aplicable per a la realització i justificació de les accions subvencionables.

Més informació

Contacte

Bústia de consulta: qualificacio.soc@gencat.cat

Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte.
L'horari d'atenció de la bústia és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Les consultes i les peticions rebudes més tard d'aquest horari s'atendran l'endemà.