Accés directe als continguts Anar a l'inici de la pàgina Accés directe al sistema de navegació Anar a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Cercador d'ocupació Mapa web
SOC
Servei d'Ocupació de Catalunya

Programes de col·laboració social

La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació contemplades al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa possible que les administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

Les persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El compromís de les administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix normativament.

Entitats beneficiàries

Aquest programa s’adreça a les administracions públiques.

Col·lectius destinataris

Han de complir els següents requisits:

 • Persones en situació d’atur
 • Inscrites al Servei d´Ocupació de Catalunya
 • Perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial)
 • Que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració social

Durada

Els programes de col·laboració social han de ser de caràcter temporal.

Requisits del programa

 • Ser d'utilitat social i redundar en benefici de la comunitat
 • Que la durada màxima del treball sigui la que li manqui a la persona treballadora per percebre en la prestació per desocupació que se li ha reconegut
 • No haurà de suposar un canvi de residència habitual per a la persona
 • El lloc de treball haurà de coincidir amb les aptituds físiques i professionals de la persona .

Documentació i impresos

 • Informació a empreses per a l’adscripció de programes de col·laboració social
 • G146NCOSO-001 Sol·licitud de subscripció de Col·laboració social  
 • G146NCOSO-002 Memòria del projecte de col·laboració social 
 • G146NCOSO-003 Certificació compromís d’abonament de l’administració sol·licitant
 • G146NCOSO-013 Comunicació de baixa/substitució de treballadors/ores  

Presentació de documentació

La sol·licitud de subscripció del programa de col·laboració amb el SOC s’ha de presentar a l’Oficina de Treball que li pertoqui al centre de treball on es realitzaran els programes de col·laboració social.

Data límit de presentació de sol·licituds

No hi ha data límit.

Més informació

Consulteu la presentació sobre el programa

Consulteu les preguntes més freqüents. Actualització: febrer 2017

Normativa