Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

  • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • ASSISTÈNCIA SOCIAL
  • SSCS0208
  • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
  • 450
  • 2
  • RD 1379/2008