Gestió de trucades de teleassistència

  • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • Atenció social
  • SSCG0111
  • Gestió de trucades de teleassistència
  • 310
  • 2
  • RD 1697/2011