Docència de la formació professional per a l'ocupació

  • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • Formació i educació
  • SSCE0110
  • Docència de la formació professional per a l'ocupació
  • 380
  • 3
  • RD 1697/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.