Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

  • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • Activitats culturals i recreatives
  • SSCB0211
  • Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
  • 410
  • 3
  • RD 1697/2011