Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

  • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
  • Activitats culturals i recreatives
  • SSCB0211
  • Direcció i coordinació d’activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
  • 410
  • 3
  • RD 1697/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.