Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària

  • INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • ACTIVITATS AUXILIARS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • INAQ0108
  • Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària
  • 240
  • 1
  • RD 1380/2009