Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària

  • INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • ACTIVITATS AUXILIARS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • INAQ0108
  • Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària
  • 240
  • 1
  • RD 1380/2009

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.