Serveis auxiliars d'estètica

  • IMATGE PERSONAL
  • ESTÈTICA
  • IMPE0108
  • Serveis auxiliars d'estètica
  • 360
  • 1
  • RD 1379/2009

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.