Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web

  • INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
  • Desenvolupament
  • IFCD0210
  • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
  • 590
  • 3
  • RD 1531/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.