Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

  • INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
  • Desenvolupament
  • IFCD0111
  • Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió
  • 700
  • 3
  • RD 628/2013