Operacions bàsiques de restaurant i bar

  • HOSTALERIA I TURISME
  • RESTAURACIÓ
  • HOTR0208
  • Operacions bàsiques de restaurant i bar
  • 290
  • 1
  • RD 619/2013

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.