Promoció turística local i informació al visitant

  • HOSTALERIA I TURISME
  • INFORMACIÓ, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC
  • HOTI0108
  • Promoció turística local i informació al visitant
  • 690
  • 3
  • RD 1376/2008

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.