Fabricació per mecanització en barra

  • FABRICACIÓ MECÀNICA
  • MECÀNICA
  • FMEM0111
  • Fabricació per mecanització en barra
  • 630
  • 3
  • RD 618/2013

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.