Mecanització per arrencament de ferritja

  • FABRICACIÓ MECÀNICA
  • Operacions mecàniques
  • FMEH0109
  • Mecanització per arrencament de ferritja
  • 620
  • 2
  • RD 684/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.