Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció

  • EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
  • C0L·LOCACIÓ I MUNTATGE
  • EOCJ0311
  • Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció
  • 310
  • 1
  • RD 615/2013