Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents

  • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
  • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
  • ADGG0508
  • Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents
  • 440
  • 1
  • RD 645/2011