Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

  • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
  • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
  • ADGG0308
  • Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
  • 750
  • 3
  • RD 645/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.