Activitats de gestió administrativa

  • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
  • ADMINISTRACIÓ I AUDITORIA
  • ADGD0308
  • Activitats de gestió administrativa
  • 880
  • 2
  • RD 645/2011

Atès que l’administració competent per publicar els programes d’especialitats formatives d’àmbit estatal es el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), i només els publica en castellà, la versió catalana pot estar desactualitzada, i no tindrà validesa jurídica. Si en la versió catalana detecteu alguna desactualització, comuniqueu-vos amb nosaltres a traves de certificaciofpo.soc@gencat.cat, per tal de que fem la modificació a la major brevetat possible.