Formació en: ANÀLISI QUÍMICA

Data de fi d'inscripcions: 19/11/2021 | Hores totals: 570
 • Formació ocupacional
 • 21/CIFOCS/561/0168554/006
 • ANÀLISI QUÍMICA
 • Si
 • SALT
 • GIRONA
 • PRESENCIAL

 • 21/12/2021 - 23/06/2022
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d'inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 21/06/2021
 • 570
 • Curs en període d'informacio
 • QUÍMICA
 • CR Alfons Moré 1
  Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.
 • Temari:

 • Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori.
 • Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori.
 • Aplicació de les mesures de seguretat i medi ambient al laboratori.
 • Mostreig per a assaigs i anàlisi.
 • Preparació de reactius i mostres per a anàlisi química.
 • Anàlisi química qualitativa i quantitativa.
 • Mètodes elèctrics i òptics d'anàlisi química.
 • Mètodes instrumentals de separació.
 • Tècniques bioquímiques d'anàlisi.

 • 15:00 - 20:00
  15:00 - 20:00
  15:00 - 20:00
  15:00 - 20:00
  15:00 - 20:00

 • CIFO Salt
  CR Alfons Moré 1
  972405570
  cifo_salt.soc@gencat.cat
  SALT

Si desitgeu sol·licitar aquest curs, per favor, indiqueu-nos les vostres dades de contacte. L'equip organitzador es posarà en contacte amb vosaltres en un termini de deu dies per tal que participeu en el procés de selecció.

 • En cas que el certificat professional d'aquest curs inclogui un mòdul de pràctiques, la preinscripció a aquest no serà vàlida si no s'ha realitzat la resta de cursos del certificat.

  Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d'inscriure's a mòduls parcials

  A emplenar per l'orientador de l'Oficina de Treball

  Si esteu fent la preinscripció des d'una oficina, escolliu la vostra, en la llista que us presentem.


   
   
  Clau incorrecta

Sisplau, doneu el consentiment per al tractament de les vostres dades personals:

• Només s'utilitzaran per la inscripció del curs.
• No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
• Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

D'acord nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea que s'aplica a partir del 25/05/2018 a Europa.


Els camps amb un asterisc són obligatoris

 • Què aprendràs en aquesta especialitat:

  Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d'anàlisi química i instrumental, sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació; actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. Realitzar anàlisi per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques Aplicar tècniques instrumentals per a l'anàlisi química, avaluant i informant dels resultats

 • De què podràs treballar:

  Analista de laboratori de química industrial Analista de laboratori d'indústries agroalimentàries Analista de matèries primeres i acabats Analista de laboratori del sector mediambiental Analista de laboratori d'indústries transformadores Analista de laboratori de la indústria farmacèutica Analista de laboratori de centres de formació (Universitats) i investigació Tècnic/a de laboratori de química industrial Tècnic/a en control de qualitat en indústries de manufactures diverses excepte vidre)

 • Requisits dels/les alumnes:

  Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior. Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.

ANÀLISI QUÍMICA

Llegenda:
 1. Unitat de competència Unitat de competència
 2. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 3. Unitat formativa Unitat formativa
 1. Aplicar tècniques instrumentals per a l'anàlisi química, avaluant i informant dels resultats.
  • Mètodes instrumentals d'anàlisi química. (220 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Mètodes elèctrics i òptics d'anàlisi química. (90 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Mètodes instrumentals de separació. (80 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Tècniques bioquímiques d'anàlisi. (50 h.)
 2. Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 h.)
   • Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 h.)
 3. Organitzar el pla de mostreig i realitzar la presa de mostres.
  • Temari que inclou aquest curs

   Mostreig per a assaigs i anàlisi. (70 h.)
   • Mostreig per a assaigs i anàlisi. (70 h.)
 4. Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
  • Qualitat al laboratori. (130 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicació de les mesures de seguretat i medi ambient al laboratori. (40 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Control de qualitat i bones pràctiques al laboratori. (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Programes informàtics per a tractament de dades i gestió al laboratori. (40 h.)
 5. Realitzar anàlisi per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.
  • Mètodes d'anàlisis químiques. (150 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Anàlisi química qualitativa i quantitativa. (80 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Preparació de reactius i mostres per a anàlisi química. (70 h.)

Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment i inclourà un Mòdul de Pràctiques en un centre de treball. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d’inscriure’s a mòduls parcials.

Accions formatives a realitzar per completar el certificat