Formació en: Gestió integrada de recursos humans

Data de fi d'inscripcions: 06/09/2021 | Hores totals: 670
 • Formació ocupacional
 • 20/FOAP/537/0166923/001
 • Gestió integrada de recursos humans
 • No
 • TERRASSA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 04/02/2021 - 27/09/2021
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d'inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 04/01/2021
 • 670
 • Curs en Gestio (DL2 generat)
 • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 • CR CARDAIRE 28
  Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.
 • Temari:

 • Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació
 • Contractació laboral
 • Càlcul de prestacions de la seguretat social
 • Retribucions salarials, cotització i recaptació
 • Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans
 • Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscs laborals
 • Suport administratiu a la gestió de recursos humans
 • Comunicació efectiva i treball en equip
 • Sistemes d'arxivament i classificació de documents
 • Utilizació de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades

 • 15:30 - 20:30
  15:30 - 20:30
  15:30 - 20:30
  15:30 - 20:30
  15:30 - 20:30

 • L'ESTUDEM JBF, S.L.
  CR CARDAIRE 28
  937313815
  info@lestudem.com
  TERRASSA

Si desitgeu sol·licitar aquest curs, per favor, indiqueu-nos les vostres dades de contacte. L'equip organitzador es posarà en contacte amb vosaltres en un termini de deu dies per tal que participeu en el procés de selecció.

 • En cas que el certificat professional d'aquest curs inclogui un mòdul de pràctiques, la preinscripció a aquest no serà vàlida si no s'ha realitzat la resta de cursos del certificat.

  Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d'inscriure's a mòduls parcials

  A emplenar per l'orientador de l'Oficina de Treball

  Si esteu fent la preinscripció des d'una oficina, escolliu la vostra, en la llista que us presentem.


   
   
  Clau incorrecta

Sisplau, doneu el consentiment per al tractament de les vostres dades personals:

• Només s'utilitzaran per la inscripció del curs.
• No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
• Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

D'acord nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea que s'aplica a partir del 25/05/2018 a Europa.


Els camps amb un asterisc són obligatoris

 • Què aprendràs en aquesta especialitat:

  Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l'administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d'una organització, d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació Realitzar la gestió i control administratiu de recursos humans Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos

 • De què podràs treballar:

  Tècnic/a superior de recursos humans, en general Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal administratiu/iva del Departament de Recursos Humans. Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans

 • Requisits dels/les alumnes:

  Nivell 3. Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior. Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau superior. Prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.

GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

Llegenda:
 1. Unitat de competència Unitat de competència
 2. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 3. Unitat formativa Unitat formativa
 1. Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic
  • Gestió de sistemes d'informació i arxiu (120 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Sistemes d'arxivament i classificació de documents (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Utilizació de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades (90 h.)
 2. Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
  • Ofimàtica (190 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (30 h.)
 3. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Gestió integrada de recursos humans'
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Gestió integrada de recursos humans' (120 h.)
   • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Gestió integrada de recursos humans' (120 h.)
 4. Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans
  • Gestió de recursos humans (150 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Comunicació efectiva i treball en equip (60 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscs laborals (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Suport administratiu a la gestió de recursos humans (60 h.)
 5. Realitzar la gestió i control administratiu de recursos humans
  • Gestió administrativa de les relacions laborals (210 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques d'administració de recursos humans (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Contractació laboral (60 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Càlcul de prestacions de la seguretat social (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Retribucions salarials, cotització i recaptació (90 h.)

Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment i inclourà un Mòdul de Pràctiques en un centre de treball. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d’inscriure’s a mòduls parcials.

Accions formatives a realitzar per completar el certificat