Formació en: Activitats administratives en la relació amb el client

Data de fi d'inscripcions: 30/07/2021 | Hores totals: 680
 • Formació ocupacional
 • 20/FOAP/537/0166924/001
 • Activitats administratives en la relació amb el client
 • No
 • TERRASSA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 29/01/2021 - 14/09/2021
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d'inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 28/12/2020
 • 680
 • Curs en Gestio (DL2 generat)
 • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
 • CR Joaquim Costa 34 Baix
  Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.
 • Temari:

 • Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació
 • Enregistrament de dades
 • Tècniques de recepció i comunicació
 • Atenció al client en el procés comercial
 • Gestió administrativa del procés comercial
 • Aplicacions informàtiques de gestió comercial
 • Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client
 • Gestió d'arxius

 • 09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00

 • ACTIUHUMÀ, SL
  CR Joaquim de Paz 36
  937861184
  info@actiuhuma.com
  TERRASSA

Si desitgeu sol·licitar aquest curs, per favor, indiqueu-nos les vostres dades de contacte. L'equip organitzador es posarà en contacte amb vosaltres en un termini de deu dies per tal que participeu en el procés de selecció.

 • En cas que el certificat professional d'aquest curs inclogui un mòdul de pràctiques, la preinscripció a aquest no serà vàlida si no s'ha realitzat la resta de cursos del certificat.

  Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d'inscriure's a mòduls parcials

  A emplenar per l'orientador de l'Oficina de Treball

  Si esteu fent la preinscripció des d'una oficina, escolliu la vostra, en la llista que us presentem.


   
   
  Clau incorrecta

Sisplau, doneu el consentiment per al tractament de les vostres dades personals:

• Només s'utilitzaran per la inscripció del curs.
• No es comunicaran a tercers sense consentiment previ.
• Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

D'acord nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea que s'aplica a partir del 25/05/2018 a Europa.


Els camps amb un asterisc són obligatoris

 • Què aprendràs en aquesta especialitat:

  Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l'administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d'una organització, d'acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic Realitzar les gestions administratives del procés comercial Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència Rebre i processar les comunicacions internes i externes

 • De què podràs treballar:

  Tècnic/a superior de recursos humans, en general Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans

 • Requisits dels/les alumnes:

  Nivell 2. Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bé certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

Llegenda:
 1. Unitat de competència Unitat de competència
 2. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 3. Unitat formativa Unitat formativa
 1. Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client
  • Temari que inclou aquest curs

   Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90 h.)
   • Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90 h.)
 2. Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic
  • Temari que inclou aquest curs

   Gestió d'arxius (60 h.)
   • Gestió d'arxius (60 h.)
 3. Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència
  • Temari que inclou aquest curs

   Enregistrament de dades (90 h.)
   • Enregistrament de dades (90 h.)
 4. Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
  • Ofimàtica (190 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació (30 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic (30 h.)
 5. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Activitats administratives en la relació amb el client'
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Activitats administratives en la relació amb el client' (120 h.)
   • Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 'Activitats administratives en la relació amb el client' (120 h.)
 6. Realitzar les gestions administratives del procés comercial
  • Operacions administratives comercials (160 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Aplicacions informàtiques de gestió comercial (40 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Atenció al client en el procés comercial (40 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Gestió administrativa del procés comercial (80 h.)
 7. Rebre i processar les comunicacions internes i externes
  • Temari que inclou aquest curs

   Tècniques de recepció i comunicació (90 h.)
   • Tècniques de recepció i comunicació (90 h.)

Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment i inclourà un Mòdul de Pràctiques en un centre de treball. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d’inscriure’s a mòduls parcials.

Accions formatives a realitzar per completar el certificat