Formació en: Atenció sociosanitària a persones al domicili

Data de fi d'inscripcions: 15/04/2019 | Hores totals: 480
 • Formació ocupacional
 • 18/DAMAP 18-19/400/0155957/001
 • Atenció sociosanitària a persones al domicili
 • No
 • TERRASSA
 • BARCELONA
 • PRESENCIAL

 • 10/12/2018 - 24/05/2019
  (En cas de Certificats de Professionalitat la data d'inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
  (Les dates poden estar subjectes a canvi.)
 • 15/12/2018
 • 480
 • Curs en període d'inscripcio
 • SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 • CR Joaquim Costa 34 Baix
  Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.
 • Temari:

 • Característiques i necessitats d'atenció higiènic-sanitària de les persones dependents.
 • Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili.
 • Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili.
 • Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
 • Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
 • Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn.
 • Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
 • Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

 • 09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00
  09:00 - 14:00

 • ACTIUHUMÀ, SL
  CR Joaquim de Paz 36
  937861184
  info@actiuhuma.com
  TERRASSA

 • Què aprendràs en aquesta especialitat:

  Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili persones amb necessitats especials de salut física, psíquica i social, aplicar les estratègies i els procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència

 • De què podràs treballar:

  En general, podrà exercir la seva activitat en l'organització, execució i control de les activitats d'atenció sociosanitària directa a les persones i al seu entorn al domicili. En concret podrà ser contractat/ada per: administracions públiques, fonamentalment municipals i autonòmiques, encarregades de la gestió i prestació de serveis domiciliaris d'atenció a persones dependents. Entitats privades, amb ànim de lucre o sense, tant si ofereixen serveis directes a l'usuari com si són responsables de la gestió de serveis o programes d'atenció domiciliària de titularitat pública. Com a autònom/a, oferint els seus serveis directament a unitats convivencials demandants o creant la seva pròpia empresa de serveis domiciliaris, associat/ada amb altres tècnics/ques. Sectors productius: Domicilis particulars. Pisos tutelats. Serveis d'atenció domiciliària.

 • Requisits dels/les alumnes:

  Nivell 2. Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir. Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI

Llegenda:
 1. Unitat de competència Unitat de competència
 2. Mòdul formatiu Mòdul formatiu
 3. Unitat formativa Unitat formativa
 1. Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
  • Higiene i atenció sanitària domiciliària (170 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili. (50 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Característiques i necessitats d'atenció higiènic-sanitària de les persones dependents. (70 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili. (50 h.)
 2. Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
  • Atenció i suport psicosocial domiciliari (210 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn. (80 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili. (80 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents. (50 h.)
 3. Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.
  • Suport domiciliari i alimentació familiar (100 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents. (60 h.)
   • Temari que inclou aquest curs

    Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents. (40 h.)
 4. Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 h.)
   • Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 h.)

Si el curs és un Certificat de Professionalitat es podrà cursar modularment i inclourà un Mòdul de Pràctiques en un centre de treball. Si està iniciat caldrà consultar a cada centre la possibilitat d’inscriure’s a mòduls parcials.

Accions formatives a realitzar per completar el certificat