Castellano    
 

Formació Contínua

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya s'encarrega de la gestió i execució dels programes de formació contínua, que es desenvolupen a Catalunya com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida i impulsar i difondre entre empresaris/àries i persones treballadores la formació contínua en el conjunt del territori català.

Els cursos estan totalment subvencionats, amb una important disponibilitat d'horaris i de localitats; fins i tot algunes especialitats es poden cursar a distància o mitjançant teleformació.

Seleccioneu amb les opcions que us oferim els cursos del vostre interès.

Tenim 597 cursos disponibles.

Indica l'àmbit en el qual et vols formar