Certificat digital

Un certificat digital és un document electrònic que permet a l'Administració, als ciutadans i a les empreses realitzar els seus tràmits per mitjà d'Internet de manera totalment segura. Les noves solucions de certificació i autenticació d'identitat digital que utilitza el SOC proporcionen validesa i seguretat a les transaccions electròniques.

L'ús del certificat digital garanteix que:

  • L'usuari de les aplicacions del web del SOC és la persona interessada, identificant de forma precisa al ciutadà en els seus tràmits a través del web.
  • La informació que es rep en el servidor del SOC no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
  • Les transaccions són legals, ja que la signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita.
  • La tramitació electrònica manté la confidencialitat de tots les dades, de forma segura i encriptada per a la seva protecció.

El Certificat d'Usuari us permetrà realitzar tràmits de manera segura amb l'Administració pública per mitjà d'Internet. Gràcies al Certificat d'Usuari podreu oblidar-vos dels desplaçaments i les esperes innecessàries. L'Administració pública a Internet és àgil i eficaç.

Si voleu obtenir un certificat digital, podeu obtenir-los de forma gratuïta a: